introduction

Reklamácie

Ako postupovať

Reklamáciu zašlite prostrednícvom pošty na adresu:

MOUNTAINS s.r.o.

P. O. Box 168

Topoľčany

955 01

K tovaru prosíme priložte:

 1. vyplnený a podpísaný reklamačný protokol ( FORMULÁR)
 2. kompletné príslušenstvo od zariadenia
 3. doklad o objednaní tovaru (faktúra)

Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia počas prepravy. Aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy, je vhodné vadný tovar zaslať v originálnom balení, prípadne inom ochrannom obale. V prípade, ak by došlo k poškodeniu zariadenia pri preprave na reklamáciu, za vzniknuté škody naša spoločnost nenesie zodpovednosť.

Dôležité informácie

 • Sériové číslo – SN/IMEI nájdete na krabičke výrobku (samotnom tovare, faktúre)
 • Popis závady sa snažte uviesť čo najpresnejšie, aby mohla byť ľahko diagnostikovaná v servise  
 • Do protokolu uveďte všetky skutočnosti týkajúce sa vizuálneho stavu zariadenia – škrabance, praskliny, odlomené časti a pod.  
 • Tovar pred odoslaním na reklamáciu vždy očistite. Na reklamáciu zasielajte samotné zariadenie bez SIM karty, pamäťovej karty. V prípade, ak chcete reklamovať príslušenstvo, je nutné ho zaslať na reklamáciu spolu so zariadením. Bez zaslaného zariadenia nebude možné reklamáciu vybaviť a tovar Vám bude zo servisného strediska vrátený späť bez opravy. 
 • Všetko príslušenstvo, ktoré zasielate na reklamáciu je potrebné uviesť do reklamačného protokolu. V prípade, že daná vec nebude uvedená v protokole, nenesieme zodpovednosť za jej stratu alebo poškodenie. 
 • Autorizovaný servis neručí za zachovanie užívateľských dát, individuálnych nastavení zákazníka a vyhradzuje si právo vrátiť prístroj v pôvodnom továrenskom nastavení. 
 • Ak máte na svojom zariadení umiestnené ochranné prvky displeja (nalepenú ochrannú fóliu, ochranné sklo), predajca a autorizované servisné stredisko nenesie zodpovednosť za jeho znehodnotenie pri diagnostikovaní Vášho zariadenia. Ochranný prvok nie je možné opätovne aplikovať na zariadenie, nakoľko odstránením dochádza k jeho poškodeniu. Takisto odporúčame na reklamáciu zasielať zariadenie bez puzdra a ochranného krytu. 
 • Pokiaľ sa jedná o reklamáciu výrobku spoločnosti Apple – iPhone, je nutné úplne odstrániť (nie len vypnúť) zo zariadenia službu Nájsť môj iPhone. V opačnom prípade nemôže byť zariadenie zaslané do servisu, prípadne bude vrátené z autorizovaného servisu bez opravy.
 • Ak máte na svojom zariadení aktivované uzamykanie obrazovky, je potrebné ho pred zaslaním na reklamáciu deaktivovať. 

Reklamačné podmienky nájdete v našich obchodných podmienkach.

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na našu infolinku 0911 739 621 alebo emailovú adresu info@mobilnysvet.sk, kde radi zodpovieme Vaše otázky.

Odkaz na stiahnutie reklamačného formulára - FORMULÁR .